BERÖRD. I januari 2018 hittades en hel familj, föräldrar och två barn, döda i sitt hem i Bjärred, Skåne. Avskedsbrevet avslöjar att föräldrarna var överens om att döda sina ME-sjuka barn och sedan sig själva. Brevet börjar med ”Till den det berör”.

Varför utreds inte Bjärred-fallet?

I januari 2018 dödade föräldrar i Bjärred, Skåne, sina två ME-sjuka döttrar, då 11 och 14 år gamla. När polisen anlände till huset var alla i familjen döda. Mord och självmord.
När något så fruktansvärt händer måste svenska myndigheter till varje pris vilja ta reda på varför. 
Kan vi lära oss något av det här så det inte händer igen? Så borde de resonera.

Det har de inte gjort. Detta trots att det fruktansvärda till och med anmäldes till IVO, inspektionen för vård och omsorg.
I dag är det på dagen exakt fyra år sedan anmälan skrevs.
Med tanke på alla långtidssjuka efter covid-19 är det viktigare än någonsin att en utredning görs och att frågetecknen rätas ut.
Hela Sverige pratade om det fruktansvärda som hände i Bjärred. Alla ville veta varför två till synes väl fungerande föräldrar dödade sina barn. 
En pappa som tidigare varit oroad över sin sjuka dotters höga skolfrånvaro. Varför?
Polisen i Skåne rubricerade ärendet som mord. Utredningen visade att de två föräldrarna, mamma och pappa, var överens om att döda sina barn.
På en presskonferens berättade polisen att föräldrarna hade planlagt det hela noga. Polisen berättade också att föräldrarna i ett avskedsbrev ­– ”Till den det berör” – skrivit att de inte såg någon framtid på grund av barnens sjukdomssituation.

Vet vad som hände – men inte varför
Polisen utreder brott. Inget annat. De konstaterade fakta. De visste vilka de skyldiga till brottet var. Men de kunde inte straffas eftersom de var döda. Ärendet avslutades.
Vi visste alltså vad som hände. 
Men inte varför.
Var det själva sjukdomen? Eller hade föräldrarna någon annan anledning till sitt fruktansvärda beslut?
De fick vi inte veta.
Polisen hemligstämplade större delen av polisutredningen, bland annat sekretess på nästan allt av det som stod i ”Till den det berör”-brevet.
Bjärred-familjens äldsta dotter var, eller hade varit, patient hos Gottfrieskliniken i Mölndal, Göteborg. Läkarna på kliniken var specialiserade på sjukdomen ME, myalgisk encefalomyelit. 
En och en halv månad efter det fruktansvärda i Bjärred tog en ME-sjuk kvinna i Göteborg sitt eget liv. Kvinnan, en 42-årig tvåbarnsmamma, var också hon patient hos Gottfrieskliniken.

Två fall anmäldes
Tre ME-läkare på Gottfrieskliniken anmälde de tragiska dödsfallen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  
”I de två fallen finns det anledning anta att primärvårdens bemötande av patienterna, tillsammans med den sjukdom de lidit av, utlöst suicidalt beteende”, skriver läkarna i sin anmälan.
Läkarna pekade på att ME-sjuka blir illa bemötta i den svenska vården. De hänvisade också till en undersökning som visar på hög självmordsrisk.
Fyra döda. Två barn.
Vad IVO gjorde? De lade ner ärendet.
Vad hade föräldrarna varit med om?
Hade de blivit väldigt illa behandlade av vården? Av andra svenska myndigheter?
Det blev aldrig utrett.
I stället lade IVO, bland annat, tid och kraft på att utreda en läkare i Täby. Läkaren hade dröjt flera veckor med att skicka en remiss när en patient skulle operera bort halsmandlarna.
För mig som tidigare svårt ME-sjuk är de här prioriteringarna från en svensk myndighet, som ska värna de sjukas intresse, ett slag i ansiktet. Det är ett slag i ansiktet på alla ME-sjuka, långtidssjuka efter infektioner typ covid-19, som behöver hjälp.

Många har avslutat sina liv
Anne Örtegren, Ulla Lundgren, Camilla Lindskog, Sebastian Ekehov, Lotta Wirström är några av alla de som valt att avsluta sina liv efter att ha varit svårt sjuka i ME. De själva, eller deras anhöriga, har valt att namnen ska vara offentliga. Så de kan publiceras.
Men det finns fler. Många fler.
Jag har pratat och ”brevväxlat” med IVO. Jag har också försökt att få ta del av det sekretessbelagda avskedsbrevet ”Till den det berör”, överklagat hos polismyndigheten i Skåne och vidare till kammarrätten i Stockholm.
Anledningen till mina ansträngningar är inte nyfikenhet när det gäller det privata. Där är jag noll intresserad. Jag har skrivit att jag enbart vill ta del av det som rör offentlig vård. Påtalat att uppgifter om hur familjen bemötts av den offentliga vården kan vara till gagn för andra vuxna, föräldrar och barn som har samma sjukdomsproblematik som familjen i Bjärred.
Men jag fick nej. 

Fortsätter att blunda
Jag kan bara konstatera att den svenska vården och de svenska myndigheterna fortsätter att blunda för en sjukdom som slår ut och dödar väldigt många. En sjukdom som i alla fall nu, efter så många långtidssjuka i covid-19, måste anses finnas.
Och ju fler nya utslagna desto viktigare att gå tillbaka och ta reda på hur den här patientgruppen genom åren behandlats av den svenska vården och av svenska myndigheter. Hur de fortfarande behandlas. 
För att rätt ska vara rätt ska jag berätta att Socialstyrelsen, fyra år efter det tragiska i Bjärred, kom men en utredning som heter ”Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018- 2022.”
I den utredningen ingick 26 barn och 57 vuxna, i barnutredningen bland annat Lilla Hjärtat och det hemska i Bjärred. 
Det var inget fel på den utredningen. Verkligen inte.
Men om jag tar Bjärred-fallet grävdes det inte i närheten av tillräckligt. Om de gjort det hade de upptäckt att något är på riktigt galet.
Och det kommer att komma fler virus, fler infektioner, fler efter-infektions-sjuka, fler ME-sjuka.
Och inget görs.
Varför?

5 thoughts on “Varför utreds inte Bjärred-fallet?

  1. Det är bedrövligt att det döljs och sopas under mattan! Vad är man rädd för? Att visa sin okunskap eller bristande intresse/förståelse offentligt? Tack för ditt stora engagemang! 🙏

  2. Tack Björn!
    Så fint av dig att ta upp detta, tragiskt men som du skriver så oerhört viktigt att det inte glöms bort. Du visar på och skriver fantastiskt hur illa den svenska vården och myndigheter fungerar för svårt sjuka människor. Du är en fantastisk journalist!!

  3. Vilken tur att vi har dig! Som sätter ord på precis allt och för det alla myndigheter behöver se och höra upp i ljuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.