Vilat sig sjuk. ME-sjuka människor nekas sjukpenning då Försäkringskassan anser att de fått ME-symtomen genom att vara för inaktiv. ”Din hälsa skulle kunna förbättras om du ökade din fysiska aktivitet”, säger Försäkringskassan i ett beslut.

Svårt ME-sjuka nekas sjukpenning Försäkringskassan: Ni är för inaktiva

Det gjordes en omfattande utredning av Bragée-kliniken. Den kom fram till att patienten var svårt sjuk i ME. Noll i arbetsförmåga.
Men den sjuke nekades ändå sjukpenning.
Försäkringskassans förklaring: Du har vilat för mycket. Om du rört dig mer hade du nog kunnat jobba.

Väldigt många ME-sjuka får nej av Försäkringskassan. Det gäller sjukpenning och i ännu högre grad sjukersättning (förtidspension).
Anledningen som uppges är, för det mesta, att det saknas ”objektiva fynd”. Samma som bevis i form av mätbar sjuklighet.
Ett sådant fall är mannen som nekades sjukpenning för att han var för inaktiv. Enligt utredningen hos ME-specialistläkare på Bragée-kliniken var han svårt ME-sjuk. Något som gjorde det omöjligt att arbeta. Bedömningen var att han inte ens klarade enklare hushållsgöromål.

För lata
Bengt Jönsson menade att den ME-sjuke varit alldeles för lat. Något som i sin tur gjort att han själv dragit på sig sina hälsoproblem.
”Det går inte att utesluta att de beskrivna begränsningarna inte är konsekvenser av extrem inaktivitet, skriver han i sitt yttrande.”
Något som Försäkringskassans handläggare tog fasta på. 
I beslutet:

”Det går inte att utesluta att din trötthet är en följd av bristande fysisk aktivitet och att din hälsa skulle förbättras om du ökade din fysiska aktivitet”.
Det är en åsikt som går stick i stäv mot att alla ME-specialistläkare som säger att träning och för mycket fysisk aktivitet kan leda till betydande försämringar i sjukdomen.
– Det här är ett exempel som tydligt illustrerar Försäkringskassans inkompetens när det gäller sjukdomen ME, säger Jimmy Laine på Myndighetsjuridik.
Jimmy Laine berättar att han just nu driver två mål där Bengt Jönsson yttrat sig på samma sätt. Att de ME-sjuka, en man och en kvinna, vilat så mycket att de kan ha fått svåra ME-symtom.
– I de här fallen gör Bengt Jönsson egna personliga bedömningar och det är fel. Hans roll som försäkringsmedicinsk rådgivare är att hjälpa handläggaren att tolka det medicinska underlaget. Inget annat, säger Jimmy Laine.
Han anser att väldigt många ME-sjuka blir berövade på den ersättning de är berättigade till. Han menar att det många gånger är Försäkringskassans egna läkare, de försäkringsmedicinska rådgivarna, som är ”bovar i dramat.”

Ytterst negativa
– Många av dom tenderar att ha en ytterst negativ inställning till ME-diagnosen. Det finns flera exempel på hur de skriver att de ME-sjukas nedsättningar uteslutande beror på att de är ”soffliggare”, säger Jimmy Laine.
Bengt Jönsson kan du läsa om om i min krönika ”Han gör sig lustig på de långtidssjukas bekostnad”. (Du kan även se honom i en video – länk längst ned i artikeln – när han föreläser. Det är teknikstrul så föreläsningen börjar 10.30 minuter in i videon)
Om en kvinna med fibromyalgi säger han bland annat:
– Framför mig hade jag en kvinna som inte hade speciellt mycket utbildning. Och hon hade förmodligen inte sprungit mer än två kilometer de senaste 20 åren.
Han tyckte inte det var konstigt att hon hade ont.
– Tacka fan för det! Hon rörde ju aldrig på sig, säger Bengt Jönsson i filmen.
Och den inställningen har Bengt Jönsson fortfarande kvar när han nu bedömer ME-sjuka och ger råd om ja eller nej till sjukpenning. 
Jimmy Laine säger att han fortfarande driver de båda ”Bengt-Jönsson-fallen”. De är ännu inte slutligt avgjorda.

(https://vimeo.com/channels/smartforum2016/191696833)