Rekord i ME-motioner i år

En riksdagsledamot som vill ha bättre vård för ME-sjuka är Maria Stockhaus (M).

ME på läkarutbildningen, diagnosstöd för läkarna på Sveriges vårdcentraler och ett nationellt kompetenscentrum.

Det är innehåll i motioner som lagts till Sveriges riksdag.

Sammanlagt finns det elva motioner där ME ingår. Det är rekord.

Den allmänna motionstiden gick ut den femte oktober. Över 4000 motioner blev det i årets flod.

En riksdagsledamot som vill ha bättre vård för ME-sjuka är Maria Stockhaus (M).

Varför är det viktigt att läkare runt om i Sverige får bättre stöd när det gäller att diagnostisera ME? 

Idag är det många som inte får rätt diagnos och känner sig ifrågasatta när de träffar läkare på vårdcentral.  Det är viktigt med diagnosstöd för att snabbt kunna få rätt behandling.

Vilka ska ge dem det stödet? 

Socialstyrelsen.

Varför är det viktigt att kunskap om ME ska ingå i läkarutbildningen

Av samma skäl som diagnosstöd, det handlar om att undvika ifrågasättande och felaktig behandling.

Känner du personligen någon som har ME eller har du blivit engagerad på annat sätt? 

Uppfödaren till vår hund har ME och jag har genom henne fått insikt i dels hur mycket sjukdomen påverkar livssituationen, men också att okunskap och ifrågasättande orsakar mycket lidande.

Nu är det den fjärde oktober och det har bara gått några få dagar sedan du lämnade in motionen. Har du hunnit få några reaktioner? 

Jag har fått många uppskattande mail från människor som är drabbade av ME, alternativt har anhöriga som är det. 

Vad händer med motionen nu? Gången? 

Det har lagts över 4000 motioner i riksdagen i år. Alla delas upp på de olika utskotten och behandlas sedan där innan det blir omröstning om. Det brukar ske under våren. 

I de flesta ME-motioner som lämnats i år ingår ME som en liten del i ett större paket. I en sådan motion säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar m.fl att det behövs mer kunskap om ME. Både när det gäller vården och Försäkringskassan.

-Ett nationellt kompetenscenter för ME/CFS bör inrättas. Vänsterpartiet avsätter 10 miljoner kronor för det, skriver Nooshi Dadgostar som också vill satsa tio miljoner extra på postcovid.

Camilla Waltersson Grönvall m.fl (M) hänvisar till den öppna utfrågningen om ME/CFS i socialutskottet den 27 maj i år och vill ha en satsning på infektionsutlösta sjukdomar som ME/CFS.

En granskning av de senaste tolv årens motioner om ME visar att de elva som lagts i år är överlägset flest. Tidigare har det bara varit någon enstaka motion per år.

Flitigast, med ME-motioner varje år mellan 2009 och 2018 har Finn Bengtsson (M), läkare från Norrköping, varit. Efter 2018 har han inte suttit i riksdagen.

Han, tillsammans med Amir Adan (M), pekade för några år sedan på att ”de drabbade förringas och förfördelas då den svenska sjukvården och dess organisation har en alltför restriktiv hållning när det gäller att ta till sig nya rön.

De skriver att det har två sidor att vara så restriktiv.

• Det får inte får gå för fort för då finns risk att patienter utsätts för åtgärder där det finns för lite erfarenhet.

• Men att en för restriktiv hållning innebär risk för att fungerande medicinsk verksamhet hålls borta från behövande patienter. Att det till och med kan bli fördomsfullt mot den medicinska kunskapsutvecklingen och riskera att överföra en negativ attityd till politiska beslutsfattare och till allmänheten.

Finn Bengtsson och Amir Adan ville att regeringen skulle satsa på ett kunskapscentrum och specifika prioriterade forskningsinsatser.

I motionerna pekas det också på att ME är en kvinnosjukdom, att alla sjuka (när inget görs) kostar samhället enorma pengar och att bemötandet från Försäkringskassan och vården är under all kritik.