Namninsamlingen har startats för att ME-sjuka (långtidssjuka efter infektioner) ska få bättre vård i Sverige.

För bättre ME-vård

Det finns 1000 vårdcentraler i Sverige. Det låter bra. Men har du blivit sjuk i ME vänder den offentliga vården dig ryggen. Så har det varit sedan pandemin Asiaten härjade i Sverige i slutet av 1950-talet. I minst 60 år alltså.
Många, många har under de 60 åren fått sina liv förstörda på grund av den hemska sjukdomen. Och för att inget har gjorts.
Det är alltså hög tid att något händer.
Först och främst måste regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en ny ”översyn av kunskapsläget för ME/CFS”. Senast, år 2018, kom Socialstyrelsen fram till …ingenting.
Något som gör att svårt sjuka människor fortfarande lämnas åt sitt öde. Både av vården och av Försäkringskassan.
Nu, med postcovid och ME:s likheter med den sjukdomen, borde utgångsläget för en översyn vara ett helt annat.

Vi vill:

  • Att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen att göra en ny översynsutredning. Något som kan leda till nya ”nationella riktlinjer” som i sin tur kan leda till att vården i Sverige tar ME på allvar.
  • Att alla läkare som jobbar på vårdcentralerna vet vad ME är. Då behövs extra utbildningsinsatser för de läkare som arbetar nu och att ME kommer in på läkarutbildningen.
  • Att det byggs upp ett ME-forskningscenter med specialistläkare i Sverige. Dit kan övriga läkare i vården vända sig för att få råd om bland annat provtagning och behandling.
  • Att den nya översynsutredningen även gäller försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) så att Försäkringskassan inte säger nej till svårt sjuka människor.

Namninsamlingen ska lämnas till Sveriges regering (socialministern), generaldirektören för Socialstyrelsen och till regionfullmäktiges ordförande i Sveriges 21 regioner.

OBS! Att du skriver på den här namninsamlingen innebär enbart att du försöker hjälpa sjuka människor som blivit långtidssjuka efter infektioner. Ditt namn kommer inte att användas i något annat sammanhang.

Skriv på här: https://www.skrivunder.com/for_battre_me-vard